UBO-register: nieuwe verplichting voor elke vennootshap!

UBO-register: nieuwe verplichting voor elke vennootshap!

Het register van uiteindelijke begunstigden (UBO) treedt weldra in werking. UBO is de afkorting van Ultimate Beneficial Owner. Elke vennootschap zal ten laatste op 31/03/2019 zijn informatie over UBO moeten meedelen op het portaal van de overheid (applicatie “myminfin”). Wie is UBO? Bij vennootschappen is of zijn dit degene(n) die rechtstreeks of onrechtstreeks eigenaar is/zijn van meer dan…