Maatschap oprichten kan interessant zijn

Je wilt samenwerken met collega-zelfstandigen, maar je wil gehele flexibiliteit hebben want je weet dat de samenwerking tijdelijk zal zijn ?

Een maatschap is zeker een aantrekkelijke optie: deze vennootschapsvorm is immers aan weinig dwingende regels onderworpen.

Geen rechtspersoon

De maatschap is een vennootschapsvorm zonder rechtspersoonlijkheid en is dus geen op zichzelf staande juridische entiteit.

Dat heeft belangrijke gevolgen:

  • als oprichter ben je persoonlijk en onbeperkt aansprakelijk voor eventuele schulden,
  • de ingebrachte goederen zijn collectief eigendom van de oprichters (de ‘maten’),
  • de maatschap is niet onderworpen aan de vennootschapsbelasting.

Onder het hervormde ondernemingsrecht – geldig vanaf 1 november 2018 wordt elke maatschap als ‘onderneming’ beschouwd.

Het vroegere onderscheid tussen een burgerlijke en commerciële maatschap valt daarmee weg.

Gevolg hiervan is dat alle maatschappen, opgericht vanaf 1 november 2018, aan deze twee formaliteiten moeten voldoen:

1. Inschrijving in KBO

Voor de inschrijving van je maatschap in de Kruispuntbank van Ondernemingen (KBO) ga je langs bij een ondernemingsloket.

2. Boekhoudplicht

Is je jaaromzet lager dan 500.000 euro (exclusief btw), dan is een vereenvoudigde boekhouding toegestaan.

Ligt ze hoger, dan voer je een dubbele boekhouding.

Je boekhoudadministratie moet je minstens 7 jaar bijhouden, de neerlegging of publicatie van een jaarrekening is niet verplicht.

3. Personeel?

Je mag personeel aanwerven, mits aanvragen RSZ-nummer.

Similar Posts