Wat een business controller kan betekenen voor je bedrijf?

Wat doet een business controller?

Een business controller zorgt er niet enkel voor dat de financial statements accuraat geboekt zijn, maar kijkt ook naar hoe de cijfers in uw boekhouding of jaarrekening tot stand komen. Business controlling houdt meer in dan enkel zorgen dat de cijfers van de onderneming steekhouden. Hierbij onderzoekt men de link tussen de cijfers en de processen die tot die cijfers leiden. Men kijkt naar bv. operationele parameters in het bedrijf, allerhande performantie KPI’s inzake het personeel, de facturatiegraad van consultants, etc.

Een goede controller is proactief, is een goede communicator en kan goed luisteren. Hij moet zelf op zoek gaan naar de nodige informatie binnen het bedrijf en vult een proactieve rol in bij nieuwe ontwikkelingen. Hij verbindt, integreert en vertaalt financiële en niet-financiële data naar sturingsinformatie. Hij werkt als een navigator en moreel kompas binnen de organisatie, bekijkt kritisch de processen en toont zo pijnpunten binnen de organisatie. Daarnaast geeft hij waar nodig zijn mening en stelt vragen om inzichten te vergaren in de processen.

Business controlling zorgt voor een holistische kijk op de gehele organisatie en probeert die te optimaliseren.

Voor wie is business controlling?

Business controlling kan nuttig zijn voor elk bedrijf. Omdat men d.m.v. business controlling een duidelijkere kijk geeft op de cijfers van de onderneming kan het zelfs voor een lokale bakker interessant zijn. Indien het op de juiste manier uitgevoerd wordt werkt het verrijkend en aanvullend op de bedrijfsactiviteit.

Het proces binnen een bedrijf.

Business controlling binnen een bedrijf verloopt in 3 stappen.
1. Kennismaken met het bedrijf. Hierbij geraakt men bekend met het bedrijf en komen vaak al enkele pijnpunten naar boven. Bovendien bepaalt men op dit moment waar een bedrijf naartoe mag streven.

2. De processen bijstellen. Men zorgt ervoor dat de processen correct staan en juist geadministreerd worden. Zo zorgt men ervoor dat de rapportage beter verloopt en duidelijke inzichten bevat.

3. Nodige rapportering identificeren. Vandaag de dag is er zoveel data aanwezig dat je oneindig veel rapporten kan visualiseren. Veel bedrijven hebben voldoende aan 5 tot 10 rapporten.

Als alles goed uitgevoerd wordt zijn de processen geoptimaliseerd en de rapporten klaar voor gebruik. Het is natuurlijk belangrijk om ervoor te zorgen dat deze processen optimaal blijven werken, waardoor men dit regelmatig moet nagaan. Een goede business controller blijft daarmee ook constant op de hoogte van veranderingen.   

Uitdagingen binnen business controlling?

De belangrijkste aspecten binnen het business controlling zijn de data van een organisatie en de menselijke kant ervan.

Zo is het belangrijk om met de juiste data te werken, wat niet altijd evident is. Data is de motor van een sterke business controlling en wij zien een markt daarin die snel evolueert.

Daarnaast speelt ook de menselijke kant van het verhaal een grote invloed. De bedrijfsleider, het management en het personeel moeten volgen. Als er bepaalde pijnpunten in de processen naar boven komen is het niet evident om deze allemaal meteen aan te passen. Er moet dan een correcte strategie en aanpak gebruikt worden, die uniek is voor elk bedrijf.


We kunnen besluiten dat business controlling, indien goed uitgevoerd, een bedrijf kan helpen groeien en pijnpunten binnen een bedrijf kan blootleggen en verhelpen. M.a.w. indien de juiste data aanwezig is en het personeel mee wil, kan business controlling uw bedrijf naar een hoger niveau tillen.

Similar Posts